Personal Information

Tên
Bà cháu Kho
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 96464
Last Modified 2023-10-07 07:35:35

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Trạch
Mẹ Lê Thị Tam
Siblings ♂️ Trần Vượng
♀️ Bà cu Ba
♀️ Bà cháu Chum
Family ID 96451
Last Modified 2023-10-07 07:30:21

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

lấy chồng Đại Thanh, Đức Thanh