Personal Information

Tên
Bà cu Ba
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 96455
Last Modified 2023-10-07 07:33:18

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Trạch
Mẹ Lê Thị Tam
Siblings ♂️ Trần Vượng
♀️ Bà cháu Chum
♀️ Bà cháu Kho
Family ID 96451
Last Modified 2023-10-07 07:30:21

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

lấy chồng họ Lê