Personal Information

Tên
Trần Văn Tiễn
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96868
Last Modified 2023-10-07 13:33:13

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Duệ
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Văn Sắc
♂️ Trần Bảy Tiễn
♂️ Trần Văn Cấp
Family ID 96867
Last Modified 2023-10-07 13:32:14

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Văn Trân

Spouses ( 2 )

Spouse
Họ Trần

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍