Personal Information

Tên
Trần Bảy Tiễn
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96874
Last Modified 2023-10-07 13:35:39

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Duệ
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Văn Tiễn
♂️ Trần Văn Sắc
♂️ Trần Văn Cấp
Family ID 96867
Last Modified 2023-10-07 13:32:14

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍