Personal Information

Tên
Trần Văn Cấp
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96877
Last Modified 2023-10-10 13:31:17

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Duệ
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Văn Tiễn
♂️ Trần Văn Sắc
♂️ Trần Bảy Tiễn
Family ID 96867
Last Modified 2023-10-07 13:32:14

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Nguyễn

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Lập tự ông Trần Bính con ông Trần Văn Sắc; Vô hậu.