Personal Information

Tên
Trần Văn Quát
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96364
Last Modified 2023-10-09 01:52:16

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Thắm
Mẹ Họ Hồ
Siblings ♂️ Trần Văn Hoát
Family ID 96363
Last Modified 2023-10-07 06:46:11

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♀️ bà Cháu Thiu Kiệm
♂️ Trần Nhuận
♂️ Trần Năm Nhuận
♀️ Trần Thị Lục
♀️ Trần Thị Bảy

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Có 7 người con nhưng 2 người con chết sớm và không có thông tin nên chỉ cập nhật 5 người con