Personal Information

Tên
Trần Năm Nhuận
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Person ID 97548
Last Modified 2023-10-09 01:56:20

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Quát
Mẹ họ Trần
Siblings ♀️ bà Cháu Thiu Kiệm
♂️ Trần Nhuận
♀️ Trần Thị Lục
♀️ Trần Thị Bảy
Family ID 97541
Last Modified 2023-10-09 01:53:20

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Thị Dung
Children ♂️ Trần Ngọc Liệu
♂️ Trần Ngọc Đờn
♀️ Trần Thị Xuân
♂️ Trần Ngọc Đức
♂️ Trần Ngọc Thọ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍