Personal Information

Tên
Trần Văn Nghĩa
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96734
Last Modified 2023-10-07 12:08:38

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Giác
Mẹ họ Đinh
Siblings ♂️ Trần Văn Quần
♂️ Trần Văn Hoàn
Family ID 96733
Last Modified 2023-10-07 12:07:48

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thị Hạnh

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍