Personal Information

Tên
Trần Văn Hoàn
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96740
Last Modified 2023-10-07 12:10:11

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Giác
Mẹ họ Đinh
Siblings ♂️ Trần Văn Nghĩa
♂️ Trần Văn Quần
Family ID 96733
Last Modified 2023-10-07 12:07:48

Spouses ( 1 )

Spouse
Nguyễn Thị Đôi
Children ♂️ Trần Văn Tài
♂️ Trần Văn Hoà

Spouses ( 2 )

Spouse
Phạm Thị Sáu

Spouses ( 3 )

Spouse
họ Đinh - vợ văn hòa

Spouses ( 4 )

Spouse
Phan Thị Tư

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍