Personal Information

Tên
Trần Văn Minh
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 1953
Person ID 97860
Last Modified 2023-10-09 09:36:36

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Phú
Mẹ Đào Thị Út
Siblings ♂️ Trần Quý
♂️ Trần Lê Cầu
♂️ Trần Tam Quý
♂️ Trần Văn Tứ
♀️ Trần Thị Ngụ
♂️ Trần Lê Đường
♀️ Trần Thị Xuân
♂️ Trần Lê Thọ
Family ID 97837
Last Modified 2023-10-09 09:26:55

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

1953
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

mất năm 1953 khi vừa học hết lớp 7 bị chó dại cắn