Personal Information

Tên
Trần Thị Xuân
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97857
Last Modified 2023-10-09 09:35:08

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Phú
Mẹ Đào Thị Út
Siblings ♂️ Trần Quý
♂️ Trần Lê Cầu
♂️ Trần Tam Quý
♂️ Trần Văn Tứ
♀️ Trần Thị Ngụ
♂️ Trần Lê Đường
♂️ Trần Văn Minh
♂️ Trần Lê Thọ
Family ID 97837
Last Modified 2023-10-09 09:26:55

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

lấy chồng Đức La, bị bom Mỹ giết hại ở Lâm trường  Hương Sơn năm 1965 khi mới sinh con nhỏ chưa đầy tháng