Personal Information

Tên
Trần Văn Lễ
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96355
Last Modified 2023-10-07 06:43:55

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Khuê
Mẹ Họ Trần
Family ID 96359
Last Modified 2023-10-07 06:42:59

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

khi lớn lên Lễ vào Bình Định, không có tin tức gì nữa.