Personal Information

Tên
Trần Văn Hán
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96287
Last Modified 2023-10-09 01:26:04

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Hải
Mẹ họ Trần
Siblings ♀️ Bà Chắt Trại
♀️ Bà Cu Lính
♀️ Bà Viêng
♀️ Bà Hỷ Thước
Family ID 96286
Last Modified 2023-10-07 06:09:10

Spouses ( 1 )

Spouse
Phạm Thị Bốn
Children ♀️ Trần Thị Cư
♂️ Trần Ngọc Uông

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

tục gọi cố Cư