Personal Information

Tên
Bà Viêng
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 96296
Last Modified 2023-10-07 06:13:15

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Hải
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Văn Hán
♀️ Bà Chắt Trại
♀️ Bà Cu Lính
♀️ Bà Hỷ Thước
Family ID 96286
Last Modified 2023-10-07 06:09:10

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍