Personal Information

Tên
Trần Văn Chuyên
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 19/7
Person ID 95406
Last Modified 2023-10-07 03:40:01

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Mân
Mẹ họ Hồ
Siblings ♂️ Trần Kim Thuỳ
♂️ Trần Văn Thi
♂️ Trần Văn Đôi
Family ID 95399
Last Modified 2023-10-05 09:31:56

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Đinh

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

19/7
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Ngụ trưởng Hữu vệ thập đội tỉnh Nghệ an; Không có con trai, ông Kỷ lập tự.