Trần Văn Chuyên

  0
  4

  Personal Information

  Name
  Trần Văn Chuyên
  Born ----
  Gender ♂️ Male
  Died 19/7

  Parents ( 1 )

  Father
  Trần Văn Mân
  Mother họ Hồ
  Siblings ♂️ Trần Kim Thuỳ
  ♂️ Trần Văn Thi
  ♂️ Trần Văn Đôi

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  họ Đinh

  Events

  ----
  Birth Entering into life.

  📍

  19/7
  Death Mortal life terminates.

  📍

  Additional Information

  Additional Info

  Ngụ trưởng Hữu vệ thập đội tỉnh Nghệ an; Không có con trai, ông Kỷ lập tự.