Personal Information

Tên
Trần Văn Chân
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 8/4
Person ID 95504
Last Modified 2023-10-07 06:29:15

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Miên
Mẹ họ Đinh
Siblings ♂️ Trần Tám Ca
Family ID 95500
Last Modified 2023-10-05 12:50:05

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thị Ngụ
Children ♂️ Trần Văn Thuyết
♂️ Trần Năng

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

8/4
Death Mortal life terminates.

📍