Personal Information

Tên
Trần Tám Ca
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95512
Last Modified 2023-10-07 06:36:22

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Miên
Mẹ họ Đinh
Siblings ♂️ Trần Văn Chân
Family ID 95500
Last Modified 2023-10-05 12:50:05

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

học đường khoá sinh, vô hậu.