Personal Information

Tên
Trần Tư Hiến
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98546
Last Modified 2023-10-10 14:09:49

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Tiến
Mẹ Họ Đào
Siblings ♂️ Trần Năng Hiến
♂️ Trần Năng Thiện
♂️ Trần Ba Hiến
Family ID 98535
Last Modified 2023-10-10 14:03:16

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♂️ Trần Đình Khương

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍