Personal Information

Tên
Trần Năng Thiện
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98540
Last Modified 2023-10-10 14:06:54

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Tiến
Mẹ Họ Đào
Siblings ♂️ Trần Năng Hiến
♂️ Trần Ba Hiến
♂️ Trần Tư Hiến
Family ID 98535
Last Modified 2023-10-10 14:03:16

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍