Personal Information

Tên
Trần Tụ
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 97401
Last Modified 2023-10-12 14:10:22

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Tộ
Mẹ họ Trần - Vợ ông Tộ
Siblings ♀️ Bà Cu Cầu
♀️ Bà Ngoéc Nồng
♀️ Bà Dái Hộ
♂️ Trần Nậy Trụ
♀️ Bà Cháu Bẹn
Family ID 97388
Last Modified 2023-10-09 00:07:35

Spouses ( 1 )

Spouse
Đinh Thị Tư
Children ♂️ Trần Đôi Thuỳ
♀️ Trần Thị Thuỳ
♀️ Trần Ba Thuỳ
♀️ Trần Thị Tứ
♂️ Trần Năm Thuỳ
♀️ Trần Thị Lục
♀️ Trần Thị Tiu

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Thọ 70 tuổi