Personal Information

Tên
Trần Ông Thấu
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94802
Last Modified 2023-10-06 00:06:53

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Thấu
Mẹ Vợ Trần Thấu
Family ID 94801
Last Modified 2023-09-09 14:39:15

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♂️ Trần Khắc Thuật

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

(tục gọi là Ông Thấu); Thọ 60 tuổi.