Personal Information

Tên
Vợ Trần Thấu
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 94799
Last Modified 2023-09-09 14:39:14

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thấu
Children ♂️ Trần Ông Thấu

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍