Personal Information

Tên
Trần Ngoéc Trưng
Sinh 1895
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97357
Last Modified 2023-10-12 13:25:27

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Trưng
Mẹ Lê Thị Dụa
Siblings ♂️ Trần Em Trưng
♀️ Trần Thị Tiu
♀️ Trần Thị Tứ
♂️ Trần Ngọc Tri
♀️ Trần Thị Tỉu
♀️ Trần Thị Bảy
♂️ Trần Lê Tế
Family ID 97356
Last Modified 2023-10-08 14:07:23

Spouses ( 1 )

Spouse
Hồ Thị Ba
Children ♂️ Trần Xuân Mai
♀️ Trần Thị Thành
♀️ Trần Thị Thương
♀️ Trần Thị Phương
♀️ Trần Thị Loan
♀️ Trần Thị Hồng

Sự kiện

1895
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

thường gọi là Trần Mơ, tục gọi là ông Ngoéc Trưng hoặc Mai