Personal Information

Tên
Trần Khắc Trịnh
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94472
Last Modified 2023-09-08 14:42:06

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Cung
Mẹ Họ Đào
Siblings ♂️ Trần Khắc Vạng
Family ID 94465
Last Modified 2023-09-08 14:39:15

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Đào
Children ♂️ Trần Văn Bích

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍