Personal Information

Tên
Lê Công Tuần
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94475
Last Modified 2023-09-08 14:43:27

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Cung
Mẹ Lê Thị Thiều
Family ID 94468
Last Modified 2023-09-08 14:39:57

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Đinh
Children ♂️ Lê Công Phó

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍