Personal Information

Tên
Trần Khắc Thắng
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95704
Last Modified 2023-10-06 00:22:57

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Khắc Ước
Mẹ họ Đào
Siblings ♂️ Trần Khắc Thiêm
♂️ Trần Khắc Điện
♂️ Trần Khắc Tư
Family ID 95703
Last Modified 2023-10-06 00:21:53

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Lê

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍