Personal Information

Tên
Trần Ba Văn
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96890
Last Modified 2023-10-07 13:40:52

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Năng
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Đôi Văn
Family ID 96884
Last Modified 2023-10-07 13:38:55

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍