Personal Information

Tên
Nguyễn Thị Tuyết
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Person ID 97716
Last Modified 2023-10-09 06:58:29

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Nguyễn Ái
Mẹ Trần Thị Tam
Siblings ♂️ Nguyễn Hàn
♀️ Nguyễn Thị Lý
♀️ Nguyễn Thị Lài
♂️ Nguyễn Tiến Sỹ
♂️ Nguyễn Văn Hạnh
Family ID 97695
Last Modified 2023-10-09 06:50:05

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

Additional Information

Additional Info

Trung cấp kế toán Điện ảnh