Personal Information

Tên
Nguyễn Thị Lý
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Person ID 97699
Last Modified 2023-10-09 06:52:57

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Nguyễn Ái
Mẹ Trần Thị Tam
Siblings ♂️ Nguyễn Hàn
♀️ Nguyễn Thị Lài
♂️ Nguyễn Tiến Sỹ
♂️ Nguyễn Văn Hạnh
♀️ Nguyễn Thị Tuyết
Family ID 97695
Last Modified 2023-10-09 06:50:05

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

Additional Information

Additional Info

cán bộ Dược phẩm Hà nội