Personal Information

Tên
Nguyễn Thị Lài
Giới tính ♀️ Female
Person ID 97702
Last Modified 2023-10-09 06:53:58

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Nguyễn Ái
Mẹ Trần Thị Tam
Siblings ♂️ Nguyễn Hàn
♀️ Nguyễn Thị Lý
♂️ Nguyễn Tiến Sỹ
♂️ Nguyễn Văn Hạnh
♀️ Nguyễn Thị Tuyết
Family ID 97695
Last Modified 2023-10-09 06:50:05

Additional Information

Additional Info

giáo viên, cán bộ phòng giáo dục Đức Thọ