Personal Information

Tên
Bà Bộ Hiểu
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97458
Last Modified 2023-10-09 00:39:56

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Kỷ
Mẹ Trần Thị Chắt
Siblings ♂️ Trần Văn Nhẹ
♂️ Trần Sâm
♀️ Bà Hương Yêm
♂️ Trần Tứ
♂️ Trần Thiện Kế
♀️ Bà Hương Nhuần
Family ID 97436
Last Modified 2023-10-09 00:31:44

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

chồng họ Hồ