1. Home
  2. »
  3. Thơ Ca
  4. »
  5. Cảm xúc ngày giỗ Thế Tổ

Cảm xúc ngày giỗ Thế Tổ

Thế tổ Trần Đôn Loại – Tổ của phái 3 thuộc họ Trần Lê đại tôn Tại xã Trung Lễ (nay là xã Lâm Trung Thủy), huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước hương án xin dâng tiến lễ
Của cháu con – hậu duệ nhiều đời
Kim ngân, bánh, rượu, thịt, xôi
Trầu cau, hoa quả… kính mời Tổ tiên
Dòng Huyền Thông xây nên tộc họ
Cụ Trần Như, sáng tỏ nhân tâm
Có phúc thì mới có phần
Tự hào truyền thống Tổ tông giữ gìn …
Cụ Thế Tổ tiên linh – Đôn Loại
Chở che cho cả Phái an lành
Năm con do cụ sinh thành
Ngoạn, Xu, Thiện, đều là anh Vĩnh, Cừu
Cao tằng Tổ truyền lưu huyết thống
Thành nội tộc – nòi giống Phái ba
Các đời hậu duệ sinh ra
“Nhân sinh do Tổ” nhắc ta cội nguồn …
Trước rộng lớn vô thường một cõi
Nén hương thơm chiêm bái Tổ tiên
Các Ngài ở chốn thiêng liêng
Về đây linh ứng, nghiệp – duyên độ trì
Cầu vận may, phát huy nội lực
Cầu lộc, tài, công việc hanh thông
Những người bình dị công – nông
Cũng cầu sức khỏe, cũng trông đổi đời …
Dẫu không muôn sự tại trời
Vẫn xin thần Tổ mấy lời… quan tâm !

Ghi chú:
– Trực hệ từ thủy Tổ Trần Đăng Như (Tr Như) đến thế Tổ Tr Đôn Loại: đời 1- Tr Như, đời 2- con thứ 2 không rõ tên, chức vụ Chánh đội trưởng Đồng tri thiêm sự (lãnh binh Hoàng gia), đời 3- Tr Đình, đời 4- Tr Khôi (quan Bộ lại và quan văn dưới thời Trịnh Sâm), đời 5- Trần Kiểu (hiệu là Huyền Đức), đời 6- Tr Vọng, đời 7- Tr Đôn Loại. – Trần Đôn Loại sinh ra 5 con trai (đời thứ 8): Tr Đôn Ngoạn, Tr Đôn Xu, Tr ĐônThiện, Tr Đôn Vĩnh, Tr Đôn Cừu. 5 cụ này sinh ra các con cháu phái 3. – Giỗ thế Tổ Trần Đôn Loại vào ngày rằm tháng giêng hàng năm.
Thành phố Vinh, ngày 15 Tháng 02 năm 2022
Trần Điện Năng – đời 14, Phái 3

Đánh giá bài viết
1/5
Đức Thọ
4:15 chiều, Tháng Chín 25, 2023
25°C
mưa nhẹ
  • 23.378
Hỗ trợ kỹ thuật website
Nếu mọi người cần bổ sung thông tin gia phả thì xin liên hệ
BAN CÁN SỰ