Personal Information

Tên
Trần Xuân Tương
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 19/1 cát táng vào 2 tiểu sành có mộ chí xi măng ấn chìm chữ quốc ngữ, 2 mộ quy vùng kề nhau tại Nghĩa trang Cồn Độ
Person ID 95564
Last Modified 2023-10-07 06:53:17

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Hữu
Mẹ họ Trần
Siblings ♀️ Trần Thị Đỏ
♂️ Trần Xuân Lương
♀️ Trần Thị Bốn
♂️ Trần Văn Phương
♂️ Trần Văn Dương
♀️ Trần Thị Phè
♀️ Trần Thị Thiều
Family ID 95552
Last Modified 2023-10-05 13:25:17

Spouses ( 1 )

Spouse
Nguyễn Thị Lễ

Spouses ( 2 )

Spouse
Trần Thị Sáu
Children ♂️ Trần Trọng Ổn
♀️ Trần Thị Đích

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

19/1
Death Mortal life terminates.

📍 cát táng vào 2 tiểu sành có mộ chí xi măng ấn chìm chữ quốc ngữ, 2 mộ quy vùng kề nhau tại Nghĩa trang Cồn Độ

Additional Information

Additional Info

tự là Trần Nhật Tản (tên thường ký các văn bản), con ông Tú tài Trần Văn Hữu. Năm Ngọ đi thi chữ Hán đạt nhất trường toàn tỉnh, xã cấp bằng “Nghĩa dân”, chuyên nghề Lương y và dạy chữ học sinh chữ Hán trong tỉnh, huyện.

Phần mộ của cả ông và bà Sáu đều cát táng vào 2 tiểu sành có mộ chí xi măng ấn chìm chữ quốc ngữ, 2 mộ quy vùng kề nhau tại Nghĩa trang Cồn Độ, cách bờ kênh 19/5 khoảng 300m về phía Tây Nam, riêng mộ bà Lễ do đội cải tạo cất bốc và di chuyển chỗ khác, con cháu không tìm thấy.