Personal Information

Tên
Trần Văn Trạm
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96347
Last Modified 2023-10-07 06:35:22

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Bân
Mẹ họ Trần
Family ID 96345
Last Modified 2023-10-07 06:34:00

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thị Ngoéc
Children ♂️ Trần Vệ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍