Personal Information

Tên
Trần Văn Thịnh
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95493
Last Modified 2023-10-05 12:44:50

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Xước
Mẹ họ Đinh
Family ID 95488
Last Modified 2023-10-05 12:39:43

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍