Personal Information

Tên
Trần Văn Quy
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98380
Last Modified 2023-10-10 12:48:52

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Tam
Mẹ Họ Lê
Siblings ♂️ Trần Văn Tộ
♀️ Trần Thị Thìn
♂️ Trần Bốn
♀️ Trần Thị Ngụ
♀️ Trần Thị Lục
Family ID 98375
Last Modified 2023-10-10 12:46:14

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♀️ Trần Thị Huyền

Spouses ( 2 )

Spouse
Trần Thị Quý
Children ♂️ Trần Lê Huệ
♂️ Trần Lê Tuệ
♀️ Trần Thị Tứ
♂️ Trần Đức Dương

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍