Personal Information

Tên
Trần Văn Hoà
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98170
Last Modified 2023-10-10 02:15:17

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Hoàn
Mẹ Nguyễn Thị Đôi
Siblings ♂️ Trần Văn Tài
Family ID 98161
Last Modified 2023-10-10 02:12:16

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Đinh - vợ văn hòa
Children ♀️ Trần Thị Thảo
♀️ Trần Thị Cát
♂️ Trần Hợp

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍