Personal Information

Tên
Trần Văn Hiển
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96762
Last Modified 2023-10-10 06:15:06

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Phong
Mẹ họ Phạm
Siblings ♂️ Trần Văn Trinh
♂️ Trần Văn Đống
♂️ Trần Văn Đức
Family ID 96753
Last Modified 2023-10-07 12:16:06

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Lê
Children ♂️ Trần Văn Thuận
♂️ Trần Văn Tụng

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

(tục gọi cố Biện Trinh);  Chức vụ: Lý trưởng làng.