Personal Information

Tên
Trần Văn Căn
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98188
Last Modified 2023-10-10 06:11:37

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Đống
Mẹ Không Rõ
Siblings ♂️ Trần Văn Bản
Family ID 98187
Last Modified 2023-10-10 06:10:05

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần - vợ ông Căn
Children ♂️ Trần Bồi
♂️ Trần Em Đằng
♂️ Trần Trữ
♂️ Trần Em Kha
♂️ Trần Ước
♀️ Bà Cháu Sáu

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍