Personal Information

Tên
Trần Văn Bản
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98191
Last Modified 2023-10-10 06:13:20

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Đống
Mẹ Không Rõ
Siblings ♂️ Trần Văn Căn
Family ID 98187
Last Modified 2023-10-10 06:10:05

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♀️ Bà Cửu Vượng

Spouses ( 2 )

Spouse
họ Đinh
Children ♂️ Trần Văn Bân

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍