Personal Information

Tên
Trần Thưởng
Sinh 1895
Giới tính ♂️ Male
Mất 1974
Person ID 97220
Last Modified 2023-10-11 14:04:10

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Cương
Mẹ Phạm Thị Tam
Siblings ♂️ Trần Phương
♂️ Trần Hưởng
♀️ Trần Thị Nậy
♀️ Trần Thị Nhỏ
♀️ Trần Thị Sáu
♀️ Trần Thị Bảy
♀️ Trần Thị Tám
♂️ Trần Cảnh Kiều
♀️ Trần Thị Mười
Family ID 97216
Last Modified 2023-10-08 13:09:26

Spouses ( 1 )

Spouse
Đinh Thị Năm
Children ♂️ Trần Hữu Đức
♀️ Trần Thị Em
♂️ Trần Hữu Đạt
♀️ Trần Thị Ngụ
♂️ Trần Lục

Sự kiện

1895
Birth Entering into life.

📍

1974
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

(ông Bộ Chương). Hương bộ làng Lạc Thiện