Personal Information

Tên
Trần Hưởng
Sinh 1900
Giới tính ♂️ Male
Mất 1960
Person ID 97226
Last Modified 2023-10-12 01:50:07

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Cương
Mẹ Phạm Thị Tam
Siblings ♂️ Trần Thưởng
♂️ Trần Phương
♀️ Trần Thị Nậy
♀️ Trần Thị Nhỏ
♀️ Trần Thị Sáu
♀️ Trần Thị Bảy
♀️ Trần Thị Tám
♂️ Trần Cảnh Kiều
♀️ Trần Thị Mười
Family ID 97216
Last Modified 2023-10-08 13:09:26

Spouses ( 1 )

Spouse
Nghiêm Thị Ba
Children ♀️ Trần Thị Cầu
♀️ Trần Thị Hường

Spouses ( 2 )

Spouse
Phùng Thị Nậy
Children ♀️ Trần Thị Bình
♂️ Trần Mạnh Hùng
♂️ Trần Lê Lợi

Sự kiện

1960
Death Mortal life terminates.

📍

1900
Birth Entering into life.

📍

Additional Information

Additional Info

ông Quản Hưởng

Chánh quản cơ quân đội lính khố đỏ (lính chiến) của đế quốc Pháp (sĩ quan Adjuant)