Personal Information

Tên
Trần Thụ
Sinh 1908
Giới tính ♂️ Male
Mất 1953
Person ID 97258
Last Modified 2023-10-12 02:08:34

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Hương
Mẹ Trần Thị Nậy
Siblings ♀️ Trần Thị Phác
Family ID 97257
Last Modified 2023-10-08 13:26:08

Spouses ( 1 )

Spouse
Phạm Thị Ba
Children ♂️ Trần Lê Doãn
♂️ Trần Lê Đặng
♀️ Trần Thị Tam
♂️ Trần Lê Hoằng
♀️ Trần Thị Lục
♀️ Trần Thị Xuân

Sự kiện

1908
Birth Entering into life.

📍

1953
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

ông mất 1953 khi phục vụ dân công hóa tuyến ở Bình Trị Thiên. Có 7 người con nhưng người con thứ 5 mất khi nhỏ và không có thông tin nên không cập nhật.