Personal Information

Tên
Trần Thị Mại
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97606
Last Modified 2023-10-09 06:10:35

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Trương
Mẹ Võ Thị Em
Siblings ♀️ Trần Thị Em Nậy
♂️ Trần Hiệu Thiện
♂️ Trần Tiếp Phúc
♂️ Trần Minh Đức
Family ID 97595
Last Modified 2023-10-09 06:04:56

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

vợ Phạm Thắng