Personal Information

Tên
Trần Thị Cháu
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 99558
Last Modified 2023-10-13 00:51:55

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Cối
Mẹ Đinh Thị Ba
Siblings ♂️ Trần Lê Kỳ
♂️ Trần Lê Dị
♂️ Trần Lê Lý
Family ID 99557
Last Modified 2023-10-13 00:50:53

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

bà Chắt Nhường, Đức Thanh