Personal Information

Tên
Trần Thị Cát
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97759
Last Modified 2023-10-09 07:15:39

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Bảo
Mẹ Đinh Thị Em
Siblings ♂️ Trần Đoàn
Family ID 97755
Last Modified 2023-10-09 07:12:54

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

vợ Phan Chu Đức