Personal Information

Tên
Trần Bảo
Sinh 1900 (Canh Tý)
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96540
Last Modified 2023-10-09 07:11:48

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Đạo
Mẹ Lê Thị Nậy
Family ID 96539
Last Modified 2023-10-07 08:00:08

Spouses ( 1 )

Spouse
Đinh Thị Em
Children ♂️ Trần Đoàn
♀️ Trần Thị Cát

Sự kiện

1900 (Canh Tý)
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Thọ 80 tuổi.