Personal Information

Tên
Trần Thị Ba
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 96914
Last Modified 2023-10-07 13:52:12

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Mân
Mẹ họ Phạm
Siblings ♂️ Trần Minh Châu
♂️ Trần Minh Cầu
♀️ Trần Thị Bốn
♀️ Trần Thị Năm
♀️ Trần Thị Em Con
♀️ Trần Thị Bảy
♂️ Trần Phúc Cảnh
Family ID 96907
Last Modified 2023-10-07 13:48:47

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

bà cháu Nhung