Personal Information

Tên
Trần Lê Quý
Sinh 1952
Giới tính ♂️ Male
Person ID 99267
Last Modified 2023-10-12 13:01:02

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Lê Ngọc
Mẹ Phan Thị Em
Siblings ♀️ Trần Thị Thanh
♀️ Trần Thị Thuỷ
Family ID 99265
Last Modified 2023-10-12 12:58:53

Spouses ( 1 )

Spouse
Nguyễn Thị Kim Chung
Children ♀️ Trần Thị Hoành Trang
♂️ Trần Huy Hoàng

Sự kiện

1952
Birth Entering into life.

📍