Personal Information

Tên
Trần Lê Mai
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 97288
Last Modified 2023-10-12 02:28:18

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Khương
Mẹ họ Trần
Siblings ♀️ Trần Thị Ngoéc
♀️ Trần Thị Con
♂️ Trần Cầm
♀️ Trần Thị Sáu
♀️ Trần Thị Bảy
Family ID 97267
Last Modified 2023-10-08 13:30:43

Spouses ( 1 )

Spouse
Hồ Thị Em
Children ♀️ Trần Quốc Hường
♀️ Trần Thị Liệu
♀️ Trần Thị Đào
♂️ Trần Quốc Tường
♀️ Trần Thị Minh
♀️ Trần Thị Hồng
♀️ Trần Thị Thu

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Giải phóng quân chống đế quốc Pháp, Đảng viên ĐCSVN, kinh qua Bí thư chi bộ, ban chỉ huy đội sản xuất nông nghiệp hợp tác xã; 1921 - .....